Honung
3,5 cm lång rund/avlång faceterad ljus honunggul laspärla och gul/guld rocalie.
Pris:40:- Svenska Kronor